Услуги:
(за детайлна информация отворете съответната услуга)
 •  Счетоводно обслужване
  • Оперативно счетоводство
   • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
   • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
   • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
  • Годишно приключване
   • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
   • Изготвяне на годишни данъчни декларации
   • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за
   • Националния статистически институт
   • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран магистър по икономика
 •  ТРЗ и личен състав
  • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  • Изготвяне на трудови договори
  • Изготвяне на документи за прекратяване на служители
  • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
  • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
  • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
  • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
  • Консултации във връзка с наемане на персонал
 •  Данъчна защита
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита на фирмата пред данъчната служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.
 •  Регистрация
  • Търговския регистър
  • НОИ
  • ДДС регистрация
  • Инспекция по труда
  • Други
 •  Административни услуги
  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • On-line банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ
  • Изготвяне на договори и други документи
 

Каунт - Марияна Николова - Счетоводна къща, Стара Загора