Счетоводство - Стара Загора
Счетоводна къща Каунт заема активна позиция и зрялост в развитието на счетоводната, информационно, финансова и анализаторкса дейност.

Създадена през 1998г. от млад и висококачествн екип с необходимия анализаторски ценз и професионална подготовка, който предоставя пълен набор от счетоводи услуги и защита на интересите на нашите клиенти.

Водещи критерии в нашата дейност са: качество - динамика - отговорност

На нашия подход в работата се довериха малки и средни предприятия от следните отрасли:

 - Търговия на едро и дребно
 - Транспорт
 - Производство
 - Строителство
 - Земеделие
 - Сдружения с нестопанска цел
 

Каунт - Марияна Николова - Счетоводна къща, Стара Загора