Счетоводител - Стара Загора - Счетоводство
  Начало - Счетоводна Къща Каунт - Стара Загора
Счетоводни услуги
Информация за счетоводството
Счетоводни връзки
Контакти - Стара Загора
  Счетоводство - Офиса на Счетоводна Къща Каунт
Професията “Счетоводител” може да се нарече класическа, съществувайки от древни времена, макар и под различни названия в историята на човечеството тя се утвърди като непреходна.

Развитието на счетоводството се превърна във важен и неотменим инструмент в управлението на икономиката в страната, и в надежда информационна и контролна система във възпроизводствения процес в икономическите единици на бюджетните предприятия и предприятията от реалния сектор – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД и т.н.Счетоводител

Пазарната икономика и новото време поставят постепенно всичко на мястото си в това число и счетоводната професия, като една от най-търсените професии, без които бъдещето е невъзможно.

Както във всяка друга професия, и в професията на счетоводителя има място и за творчество. Това важно качество придоби решаващо значение в подбора на счетоводни кадри в условията на пазарната икономика.
 

уеб дизайн - В138 ООД | Каунт - Марияна Николова - Счетоводна къща, Стара Загора | Счетоводство - Счетоводител